Een voorbeeld van een van onze huisvestingsprojecten is dat DFM in opdracht van onze partner Yask een Rabobank servicekantoor in het centrum van Hoorn heeft geopend. Een zogenoemde pop-up store, is van idee tot uitvoering in een periode van 3 weken gerealiseerd. Het kantoor wordt gedurende een periode van 4 maanden tijdelijk in gebruik genomen. Uitgangspunt voor het inrichten van het kantoor is dan ook ‘zo simpel en snel mogelijk’, maar toch met een representatief karakter. DFM heeft het projectmanagement verzorgd, van het sluiten van een huurovereenkomst voor de locatie tot volledige inrichting met een tijdelijk karakter. Bij de inrichting hebben we volledig gebruik gemaakt van bestaand meubilair, en was de verbouw zo simpel en kosten efficiënt mogelijk. Kijk hieronder voor een foto van de beginsituatie en het resultaat waarbij de klant tevreden van start kon na 3 weken!

Rabobank
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Rabobank