RABOBANK   ·   PROJECT- EN TRANSITIEMANAGEMENT

Voor diverse Rabobanken heeft DFM sinds 2011 facilitaire projecten en diensten mogen faciliteren. DFM heeft gezorgd voor continuïteit in de facilitaire dienstverlening rondom zowel Servicedesk activiteiten als project- en transitiemanagement. Als transitiemanagers zijn we verantwoordelijk geweest voor het uitbesteden van facilitaire diensten vanaf advies tot realisatie met als doel zowel de kwaliteit als de continuïteit te verhogen en daarbij kosten te verlagen door schaalvergroting. De projectmanagers hebben ervaring in zowel huisvestingsprojecten van nieuwbouw, renovatie als verhuizingen en diverse aanpassingen rondom beveiliging en veiligheid. Verder zijn de projectmanagers inhoudelijke specialisten waarbij veel ervaring is opgedaan in een commerciële / zakelijke werkomgeving met inhoudelijk kennis van diverse facilitaire aandachtsgebieden als inkoop, contractbeheer, gebouwbeheer, beveiliging en veiligheid, FMIS systemen etc.

Enkele Rabobanken met ervaring in de samenwerking met DFM zijn: Rabobank Alkmaar, Amerstreek, Noord- Groningen, Velsen e.o., Boxmeer, Kop van Noord-Holland, Zeeuws-Vlaanderen, Ridderkerk Midden-IJsselmonde, Merwestroom, etc.

MCDONALD’S   ·   TABLE SERVICE PROJECT

In 2017 zijn we samen met onze klant NCR gestart om voor McDonald’s Nederland table service uit te rollen binnen de 245 tellende restaurants. Ook hier is DFM verantwoordelijk voor de operationele installatie van het systeem, waarbij we met verschillende partners zorgdragen voor schouwingen op locatie, het aanleggen van data aansluitingen, installeren van de beacons, inlezen van het systeem en uiteindelijk de oplevering bij de klant verzorgen. Met het realiseren van de table service ondersteunen wij McDonald’s in het nemen van een volgende stap vooruit in de dienstverlening => persoonlijke bediening aan tafel.

NCR CORPORATION   ·   DIVERSE PROJECTEN

Sinds 2013 zijn wij trouwe partner van NCR Nederland in diverse (installatie) projecten waar DFM de coördinatie van operationele werkzaamheden op zich neemt en op verschillende deelgebieden expertise biedt. Samen met NCR hebben we inmiddels meer dan 100 geldautomaten voor Euronet geplaatst in en rondom Amsterdam. DFM draagt hierbij de volle verantwoordelijkheid voor alle schouwingen op (potentiële) locaties, risicoanalyses, bouwkundige aanpassingen van het pand, zodat de geldautomaten op een verantwoordelijke en veilige manier geplaatst kunnen worden.

CARGILL   ·   FACILITAIRE DIENSTVERLENING

Samen met onze partner Yask behandelen we het totale facilitaire vraagstuk voor het Cargill hoofdkantoor op Schiphol. Cargill Schiphol wil leading blijven qua aantrekkelijke werkplek voor haar medewerkers en 100+ internationale gasten per dag. Een gestroomlijnde facilitaire dienstverlening, met focus op hospitality en klantbeleving, is essentieel voor het bereiken van deze doelstelling. Om dit te bereiken leveren we maatwerk op de verschillende facilitaire deelgebieden zoals catering, schoonmaak, beveiliging, receptie ontvangst, toegangscontrole, afvalmanagement en werkplekinrichting. Zonder “one size fits all” model toe te passen maar met integratie tussen de dienstverleners, weten we toch een kostenbewuste organisatie neer te zetten naar de wensen van de klant.

GENERATIONS CONSULTANCY   ·   FACILITAIRE DIENSTVERLENING

Generations Consultancy is een hulpverleningsorganisatie met oa. GZ-psycholoog en orthopedagogen werkend vanuit meerdere vestigingen in de regio Dordrecht. DFM heeft deze ondersteunende facilitaire taken verzorgd. Een wezenlijke ontzorging tijdens de opbouw van dit samenwerkingsverband is het het leveren van de totale kantoorinrichting en kleine kantoorartikelen voor een vast bedrag per maand.

YASK   ·   FACILITY MANAGEMENT

Yask is een professionele facility leverancier voor integrale facilitaire dienstverlening. DFM werkt al jaren als partner van Yask samen waarbij wij zowel zorgdragen voor een flexibele inzet als wel interimmanagement faciliteren. De interim opdrachten zijn gericht op het professionaliseren van facility management. Voor diverse opdrachtgevers is DFM verantwoordelijk voor facilitaire processen en diensten met tevens de rol als transitiemanager ter borging van de uitbestede facilitaire diensten. In de samenwerking met Yask wordt landelijk ondersteuning geboden rondom projecten, transitiemanagement en facilitymanagement.

SHELL   ·   HUISVESTINGS- EN VERHUISPROJECT

Project coördinatie bij Shell Technology Centre Amsterdam (STCA). Coördinatie van een verhuisproject waarbij 500+ medewerkers van verschillende locaties naar STCA verhuizen. Dit in combinatie met een interne verhuizing van vrijwel alle afdelingen binnen STCA. Verantwoordelijkheden omvatten data-analyse, opstellen van ruimteoptimalisatie plannen, communicatiekanalen beheren met stakeholders, bepalen van werkplekconcepten op basis van wensen van afdelingen, begeleiding van betrokken partijen tijdens de voorbereiding en gedurende de verhuizing.

ORIONIS WALCHEREN – ZEELAND   ·   FACILITAIRE DIENSTVERLENING

Orionis Walcheren is een werk-leerbedrijf binnen de overheid in Zeeland. Met de werkprojecten levert Orionis Walcheren een bijdrage aan het realiseren van maatschappelijke doelen op Walcheren en ondersteunt DFM sinds 2018 dit door de facilitaire organisatie kwalitatief te verbeteren. Werkzaamheden zijn er onder andere op gericht om de facilitaire organisatie naar een hoger niveau te brengen waarbij de de facilitaire contracten worden verbeterd tegen lagere kosten.