Afval scheiden op kantoor: Belangrijk, maar wat gebeurt er mee?

Even voorstellen. Ik ben Wouter Baas, Projectcoördinator bij De Facilitair Managers. Vanuit deze rol ben ik op dit moment bezig met een digitaliseringsproject in de afvalbranche bij Midwaste. Midwaste is een coöperatieve vereniging waar dertien regionale afval- en reinigingsbedrijven bij zijn aangesloten. Samen met hun leden bepalen ze de strategie en voeren ze plannen uit om in de markt te opereren. Door deze samenwerking staan ze sterker, minimaliseren ze risico’s en delen ze kennis. Uiteraard zonder winstoogmerk, met maximaal resultaat voor de leden. De afvalbranche, iedereen heeft er mee te maken, maar wat weet je er nou van?

Thuis is vrijwel iedereen bekend met het scheiden van afval. Toch wordt het in het bedrijfsleven niet altijd gedaan. De klassieke prullenbakken bij ieder bureau, waar al de verschillende soorten afval bij elkaar worden gegooid, worden nog veelvuldig gebruikt. Dit wordt verzameld in een container en als bedrijfsafval afgevoerd. Erg zonde!

Tegenwoordig zijn de belangrijkste afvalstromen van een bedrijf goed te scheiden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld papier, GFT en plastic. Het scheiden van dit afval is natuurlijk beter voor het milieu, aangezien dit afval is wat gerecycled kan worden. Bedrijfsafval wordt namelijk net als restafval verwerkt door middel van verbranding of storten op de vuilnisbelt. Dit is niet bepaald milieuvriendelijk en circulair. Dit is dan ook de voornaamste reden dat het afvoeren van bedrijfsafval duurder is dan gescheiden afval. Hoe beter een bedrijf dus zijn afval apart inzamelt, hoe minder restafval afgevoerd wordt. Dit levert een fikse besparing op.

Bovenstaand is een logisch verhaal, maar wat gebeurt er met het gescheiden afval? Laten we eens wat dieper ingaan op het recyclen van plastic. Plastic wordt door verschillende routes ingezameld en naar een overslag gebracht. Bij de overslag wegen ze de vracht en wordt de kwaliteit gecontroleerd. Als de kwaliteit goed is wordt dit verzameld met het plastic van andere routes en getransporteerd naar de sorteerder. In de sorteerinstallatie halen ze eerst de vuile deeltjes eruit door het plastic op te schudden met een trommelzeef. Vervolgens zorgen infraroodscanners, magneten en windshifters dat de verschillende soorten plastic worden gesorteerd. De gesorteerde stromen worden vervolgens in balen geperst en getransporteerd naar een verwerkingsbedrijf. Deze verwerken het plastic tot korrels die weer als grondstof kunnen dienen voor bijvoorbeeld wasmiddelflessen of gieters.

Bij papier is het proces iets anders. Na de inzameling brengen ze dit ook naar de overslag. Hier wordt het papier verzameld voor transport naar de papierfabriek. In de fabriek lossen ze het papier in water op. De papiervezels komen los van elkaar en er ontstaat papierpulp. De vervuiling, zoals nietjes en plakband, worden door verschillende zeeftechnieken eruit gehaald. Inkt verwijderen ze door middel van opstijgende zeepluchtbellen, die de inkt aan de oppervlakte laten drijven. Vervolgens bleken ze de papierpulp zodat het weer wit is en het als grondstof kan dienen voor de papierproductie. Helaas is papier niet eindeloos recyclebaar. Papiervezels verliezen tijdens het recycleproces een deel van hun sterkte-eigenschappen. Door de behandeling van de papierpulp worden de vezels elke keer steeds korter. Een papiervezel gaat gemiddeld zo’n 6 tot 7 keer mee.
Zoals plastic en papier wordt na inzameling GFT ook naar een overslag gebracht. Vanuit hier gaat het naar een vergistinstallatie toe. Hier   ze het GFT-afval met behulp van bacteriën. Dit proces duurt zo’n twee weken. Het resultaat van deze vergisting: biogas en digestaat. Het digestaat wordt uiteindelijk verwerkt tot compost en bijvoorbeeld gebruikt voor de land- en tuinbouw en kattenbakkorrels. Het biogas wordt gebruikt in auto’s die op gas rijden en voor het verwarmen van huizen en bedrijven.

De hierboven genoemde afvalstromen zijn de meest voorkomende bij bedrijven. Wil jij ook je steentje bijdragen aan een circulaire economie door het afval van je bedrijf te scheiden, maar weet je niet zo goed hoe je dit kan organiseren? Neem contact op met De Facilitair Managers en hoor wat wij voor je bedrijf kunnen betekenen.