Afgelopen maand ben ik als afstudeer stagiair van DFM geslaagd voor mijn HBO-bachelor Facility Management. Tijdens dit afstudeerproces heb ik onderzoek gedaan naar de blijvende effecten van de Coronapandemie op de kantoorfunctie. Voor een detacheringsbureau als DFM was en is het enorm van belang dat zij volledig op de hoogte zijn van alle trends & ontwikkelingen wat betreft de kantoorfunctie. Vanwege deze hoge urgentie en mijn interesses in dit onderwerp is dit onderzoek tot stand gekomen. Het onderzoek vergde een combinatie van zowel literatuurstudie als field resource, in de vorm van tien semigestructureerd diepte-interviews. Deze interviews zijn afgenomen met zowel interne stakeholders van DFM als externe vanuit het facilitaire werkveld vanuit verschillende sectoren. Het houden en analyseren van deze interviews beschouw ik tevens als het meest leerzaamste en leukste onderdeel van mijn afstudeeronderzoek. Het onderwerp van dit onderzoek is enorm breed en daarbij is het op het moment van onderzoek doen nog gaande, waardoor iedereen er (in enige mate) mee te maken heeft en er zijn of haar ideeën en meningen over heeft. Dit was enorm interessant om hierover met mensen in gesprek te gaan. Hierdoor was het ook een pittig onderzoek, vanwege het feit dat ik onderzoek moest doen naar iets wat op dat moment ook gaande was en nog steeds is. Toch ben ik tot een aantal conclusies gekomen die ik van tevoren niet had verwacht. Uit het onderzoek is namelijk onder andere gebleken dat de functie van het kantoor gaat veranderen en hospitality een enorm belangrijke rol gaat spelen in deze veranderende kantoorfunctie. De sociale kantoorfunctie vergt gastvrijheid voor de gebouwgebruikers die met een bepaald doel naar kantoor komen. Een goede samenwerking tussen FM-HR-ICT wordt daarom ook (nog) belangrijker. Het mensgerichte karakter wat DFM bezit is cruciaal kijkend naar de veranderende kantoorfunctie, en DFM kan zich hierin op een positieve manier onderscheiden van concurrentie. Ik wil Joël en Eelke de Brouwer bedanken voor de kans om mijn afstudeeropdracht bij DFM uit te voeren. Samen met hen heb ik vier jaar Facility Management goed kunnen afsluiten. Bovendien mag ik mijn facilitaire carrière gaan starten bij DFM en kom ik bij hen in dienst, waar ik hen ook enorm dankbaar voor ben. Ik heb erg veel zin om te gaan starten!