Voor Shell hebben wij een uitdagend herhuisvestingsproject mogen uitvoeren. Shell Technology Centre Amsterdam, ook wel bekend als STCA, heeft in de afgelopen maanden aanzienlijke veranderingen ondergaan. DFM was hierbij nauw betrokken en vervulde de rol als facilitair- en verhuiscoördinator.

Wat doet STCA?

Het ontwikkelen van innovatieve technologieën is de kern van wat Shell Technology Centre Amsterdam (STCA) doet. Met de toenemende vraag naar energie en de druk op het klimaat neemt het belang van innovatieve technologische oplossingen steeds meer toe.

Op STCA werken meer dan 1500 mensen, en onze onderzoekers zijn continu op zoek naar manieren om onze producten en processen te verbeteren en om te investeren in efficiëntere en schonere technologieën. 

Meer info over STCA

Het Project

Het project bestond uit 2 fases: de inventarisatie fase en de uitvoerende fase.

Tijdens de inventarisatie fase hebben wij het huidige gebruik van de kantooromgeving in kaart gebracht. Door middel van interviews met alle afdelingen binnen STCA hebben wij een duidelijk beeld kunnen scheppen van de eisen en wensen van iedere afdeling, de onderlinge samenwerking tussen afdelingen, en de coöperatie met laboratoria aanwezig op STCA. Deze informatie legde de grondslag voor een voorstel hoe de kantoorruimte binnen STCA op een efficiëntere manier gebruikt kan worden.

Dit voorstel hield echter in dat vrijwel alle afdelingen binnen STCA zullen moeten verhuizen. Er is besloten om deze verhuizingen samen te laten vallen met geplande renovaties en vernieuwingen aan de werkvloeren.

Gedurende het project was DFM het aanspreekpunt voor alle interne stakeholders. Daarnaast hebben we in de uitvoerende fase ook zorg gedragen voor het aansturen van verschillende partijen zoals verhuizers, installatiebedrijven, elektriciens, IT-specialisten, enzovoorts. Bij Shell staat veiligheid hoog in het vaandel, dus met name gedurende deze fase hebben wij extra gelet op veilig werken. Tevens is het personeel van DFM ook VCA-VOL gecertificeerd, wat ervoor zorgt dat wij op een veilige en verantwoorde manier leiding kunnen geven.

Ondanks de tijdsdruk hebben we het project binnen budget en volgens de planning uit kunnen voeren. Dit had overigens niet mogelijk geweest zonder de prettige samenwerking met Puur en Partners en CBRE.